เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. และ ขนาด 9 มม.

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. และ ขนาด 9 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB) หรือเรียกสั้นๆว่า RB หรือ เหล็ก RB

เหล็กเส้นกลมเป็น เหล็กพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องใช้เหล็ก เพราะทุกโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นกลม

เป็นเหล็กที่ใช้งานจำนวนมากและใช้งานสม่ำเสมอ