แผ่นพื้น เสา บ่อพัก

ท่อใยหิน

ท่อใยหิน

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการระบายน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย และมีพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โฮมออฟฟิศขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย

ขนาดกว้าง 6″,8″,10″ 12″ ยาว 1- 4 ม.

View Product
บ่อพัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

View Product
วงส้วม

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร  มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

View Product
เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เป็นการกั้นอาณาบริเวณ เพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของแต่ละบุคคล และเพื่อป้องกันการบุกลุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สิ้นของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำรั้ว คือเสารั้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสารั้ว ที่มีไว้สำหรับล้อมรั้วลวดหนาม เป็นการล้อมรั้วแบบชั่วคราว

View Product
เสาหกเหลี่ยมกลวง

เสาหกเหลี่ยมกลวง

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง 0.15 เมตร
ความยาว  ตั้งแต่ 1.00 เมตร ถึง 6.00 เมตร ตามมาตรฐาน

View Product
แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

View Product
ท่อใยหิน

ท่อใยหิน

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการระบายน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย และมีพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โฮมออฟฟิศขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย

ขนาดกว้าง 6″,8″,10″ 12″ ยาว 1- 4 ม.

SKU: N/A
บ่อพัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

SKU: N/A
วงส้วม

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร  มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

SKU: N/A
เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เป็นการกั้นอาณาบริเวณ เพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของแต่ละบุคคล และเพื่อป้องกันการบุกลุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สิ้นของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำรั้ว คือเสารั้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสารั้ว ที่มีไว้สำหรับล้อมรั้วลวดหนาม เป็นการล้อมรั้วแบบชั่วคราว

SKU: N/A
เสาหกเหลี่ยมกลวง

เสาหกเหลี่ยมกลวง

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง 0.15 เมตร
ความยาว  ตั้งแต่ 1.00 เมตร ถึง 6.00 เมตร ตามมาตรฐาน

SKU: N/A
แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

SKU: N/A
ท่อใยหิน

ท่อใยหิน

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการระบายน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย และมีพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โฮมออฟฟิศขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย

ขนาดกว้าง 6″,8″,10″ 12″ ยาว 1- 4 ม.

บ่อพัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

วงส้วม

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร  มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เป็นการกั้นอาณาบริเวณ เพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของแต่ละบุคคล และเพื่อป้องกันการบุกลุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สิ้นของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำรั้ว คือเสารั้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสารั้ว ที่มีไว้สำหรับล้อมรั้วลวดหนาม เป็นการล้อมรั้วแบบชั่วคราว

เสาหกเหลี่ยมกลวง

เสาหกเหลี่ยมกลวง

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง 0.15 เมตร
ความยาว  ตั้งแต่ 1.00 เมตร ถึง 6.00 เมตร ตามมาตรฐาน

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

ท่อใยหิน

ท่อใยหิน

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการระบายน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย และมีพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โฮมออฟฟิศขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย

ขนาดกว้าง 6″,8″,10″ 12″ ยาว 1- 4 ม.

บ่อพัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

วงส้วม

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร  มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

เสารั้วอัดแรง เสารั้ว หรือแนวรั้ว

เป็นการกั้นอาณาบริเวณ เพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของแต่ละบุคคล และเพื่อป้องกันการบุกลุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สิ้นของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำรั้ว คือเสารั้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสารั้ว ที่มีไว้สำหรับล้อมรั้วลวดหนาม เป็นการล้อมรั้วแบบชั่วคราว

เสาหกเหลี่ยมกลวง

เสาหกเหลี่ยมกลวง

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง 0.15 เมตร
ความยาว  ตั้งแต่ 1.00 เมตร ถึง 6.00 เมตร ตามมาตรฐาน

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์