ยิปซั่ม

ยิปซั่มขอบลาดพลัส-9มมx120x240ซม.ช้าง

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400 มม.
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)

การดูดซับเสียง (NRC) : 35 – 60 เดซิเบล
ค่าการแอ่นตัว : < 1.00 มม.
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: ASTM C 1396: BS 1230 Part 1: 1985

View Product
ยิปซั่มขอบลาด-พลัส120x240x1.2-cm-1

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

View Product
ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม.120x240ซม. SCG

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม. ตราช้าง120X240 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีเขียว (Green): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)
ค่าการดูดซึมน้ำ : < 5%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: BS 1230 Part 1 : 1985
รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้

View Product
ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง อลูมิเนียม ฟอยล์ (Foil)
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน : 93.7%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: JIS R 3106 (การทดสอบการสะท้อนรังสีความร้อน)

View Product
ยิปซั่มขอบลาดพลัส-9มมx120x240ซม.ช้าง

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400 มม.
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)

การดูดซับเสียง (NRC) : 35 – 60 เดซิเบล
ค่าการแอ่นตัว : < 1.00 มม.
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: ASTM C 1396: BS 1230 Part 1: 1985

SKU: N/A
ยิปซั่มขอบลาด-พลัส120x240x1.2-cm-1

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

SKU: N/A
ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม.120x240ซม. SCG

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม. ตราช้าง120X240 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีเขียว (Green): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)
ค่าการดูดซึมน้ำ : < 5%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: BS 1230 Part 1 : 1985
รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้

SKU: N/A
ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง อลูมิเนียม ฟอยล์ (Foil)
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน : 93.7%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: JIS R 3106 (การทดสอบการสะท้อนรังสีความร้อน)

SKU: N/A
ยิปซั่มขอบลาดพลัส-9มมx120x240ซม.ช้าง

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400 มม.
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)

การดูดซับเสียง (NRC) : 35 – 60 เดซิเบล
ค่าการแอ่นตัว : < 1.00 มม.
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: ASTM C 1396: BS 1230 Part 1: 1985

ยิปซั่มขอบลาด-พลัส120x240x1.2-cm-1

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม.120x240ซม. SCG

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม. ตราช้าง120X240 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีเขียว (Green): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)
ค่าการดูดซึมน้ำ : < 5%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: BS 1230 Part 1 : 1985
รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง อลูมิเนียม ฟอยล์ (Foil)
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน : 93.7%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: JIS R 3106 (การทดสอบการสะท้อนรังสีความร้อน)

ยิปซั่มขอบลาดพลัส-9มมx120x240ซม.ช้าง

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400 มม.
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)

การดูดซับเสียง (NRC) : 35 – 60 เดซิเบล
ค่าการแอ่นตัว : < 1.00 มม.
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
(สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: ASTM C 1396: BS 1230 Part 1: 1985

ยิปซั่มขอบลาด-พลัส120x240x1.2-cm-1

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม.120x240ซม. SCG

ยิปซั่มทนชื้นพลัส 9 มม. ตราช้าง120X240 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีเขียว (Green): กระดาษหลัง สีน้ำตาล (Brown)
ค่าการดูดซึมน้ำ : < 5%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.8 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: BS 1230 Part 1 : 1985
รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

ยิปซั่มฟอยล์ ขอบลาดพลัส  ตราช้าง 120x240x0.9 ซม.

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแผ่นจริง : 1200 x 2400
ความหนาแผ่น : 9, 12 มม.
ขอบแผ่น : ขอบลาด ขอบเรียบ
สีกระดาษ : กระดาษหน้า สีงาช้าง (Ivory): กระดาษหลัง อลูมิเนียม ฟอยล์ (Foil)
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน : 93.7%
น้ำหนักเฉลี่ย : 5.4 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 9 มม.)
7.2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (สำหรับความหนาแผ่น 12 มม.)
มาตรฐาน : มอก. 219-2552: JIS R 3106 (การทดสอบการสะท้อนรังสีความร้อน)

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์