ศิลาแลง ขนาด 40×40 ซม.

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 40 x 40 x 7 ซม.
น้ำหนัก 28 กก./ก้อน

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 6.25 ก้อน/ตร.ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 40 x 40 x 7 ซม.
น้ำหนัก 28 กก./ก้อน

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 6.25 ก้อน/ตร.ม.