วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร  มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงคอนกรีต วงส้วม วงบ่อเกรอะคอนกรีต วงบ่อซีเมนต์

ใช้สำหรับระบบบำบัดแบบดั้งเดิม ส้วมซึม เทก้นหลุมฟุตติ้ง ยกพื้นคอนกรีต ใช้ปลูกต้นไม้ หรือใช้ในการเกษตร
มีขนาด 80 ซม. และ 1 ม.

วงส้วม