ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง 120x240x1.2 ซม.

บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำแผ่นชนิดขอบลาด 2 แผ่นวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นร่องหรือแอ่งรูปตัว Vขนาด : 1200x2400x12 มม.

รายละเอียด : เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคารทั่วๆไป

คุณสมบัติ
ป้องกันไฟได้นานถึง 1/2 ถึง 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบฝาผนัง)
ป้องกันความร้อนช่วยทำให้ภายในอาคารเย็นสบาย
ป้องกันเสียงได้ตั้งแต่ 35-60 เดซิเบล
น้ำหนักเบา

ลักษณะ ขอบลาด กระดาษสีน้ำเงิน
บริเวณขอบแผ่นยิปซัมจะมีลักษณะเป็นมุมลาดลงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำแผ่นชนิดขอบลาด 2 แผ่นวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นร่องหรือแอ่งรูปตัว V

การใช้งาน
สำหรับการติดตั้งแบบชนชิดหรือผนังฉาบเรียบ เมื่อปิดรอยต่อด้วยปูนฉาบยิปซัมพลาสเตอร์ บริเวณรอยต่อนี้จะได้ผิวปูนที่เรียบเสมอผิวแผ่นเหมาะสำหรับใช้ติดตั้ง ฝ้าเพดาน และฝาผนังภายในอาคารทั่วไป

ยิปซั่มขอบลาด-พลัส120x240x1.2-cm-1