บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย โรงงานขนาดเล็ก
บ่อพักสำหรับงานวางท่อระบายน้ำและงานวางสายไฟฟ้า บ่อฟุตติ้งสำเร็จรูปสำหรับงานฐานราก สินค้าแข็งแรงทนทาน
มีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งาน ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพก่อนและหลังการผลิต

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีขนาด ต่างๆ ดังนี้
บ่อพักเล็ก (30X40 cm)
บ่อพักกลาง (40X50 cm)
บ่อพักใหญ่ (45X60 cm)

บ่อพัก