บล็อคผนังเบา AIR BLOCK

รายละเอียดสินค้า

ขนาด :  20x60x7.5 ซม. G4 การใช้งาน 8.33 ก้อน/ตร.ม.
น้ำหนัก :  6.33 กก./ก้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อิฐมวลเบา แอโรกรีต AEROCRETE AIR BLOCK แอร์ บล็อค ราคาถูก

อิฐมวลเบา แอโรกรีต AEROCRETE AIR BLOCK แอร์ บล็อค ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ และเป็น อิฐมวลเบา ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, อิฐมวลเบาประเภทนี้ ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม. ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา แอร์บล็อค AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจาก ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานเป็นเวลานานแล้วเช่น ในเยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

คุณสมบัติ
1. มีน้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 2 เท่า- ป้องกันเสียงได้ดี อาคารที่พักอาศัยจึงไม่มีเสียง รบกวนจากภายนอก
2. กันความร้อนได้ดีกว่า อาคารพักอาศัย จึงเย็นสบาย
3. มีความแข็งแกร่งสูงและรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
4. เป็นผนังทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. จึงมีความปลอดภัย สูง
5. มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐานจึงทำให้งานก่อไม่เกิด การล้มดิ่ง
6. ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า อายุการใช้งานยืนยาวไม่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนในระยะยาว