ชุดตัวล๊อค ทีคลิป เอสซีจี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตัวล๊อคทีคลิปใช้สำหรับยึดแผ่นไม้ เข้ากับตงเหล็ก แล้วยิงยึดด้วยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร์ ปลายสว่านยาว 13 มม.