ครอบ 4 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเคิฟลอน สีแดงทอแสง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ปิดสันตะเข้ทั้ง 4 ข้างที่มาบรรจบกันสำหรับหลังคาปั้นหยา

ใช้ควบคู่กับกระเบื้องเคิฟลอนเท่านั้น (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)