ครอบ 3 ทาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเคิฟลอน สีแดงทอแสง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ปิดบริเวณจุดต่อระหว่างแนวปลายสันหลังคา กับแนวสันตะเข้ 2 แนว สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)

ใช้ควบคู่กับกระเบื้องเคิฟลอนเท่านั้น (สินค้าพร้อมจำหน่ายครบตามสีกระเบื้อง)