ครอบสันหลังคา คอนกรีต เอสซีจี รุ่นนิวสไตล์ สีน้ำตาลบราวน์แอช

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา น้ำหนัก 4.2 กก.

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Neustile เท่านั้น