ครอบสันหลังคา คอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีทรอปปิคอล กรีน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบสันหลังคา ใช้บริเวณสันหลังคา

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง PRESTIGE เท่านั้น

มอก. 2619-2556