ครอบปิดปลายตะเข้สัน คอนกรีต เอสซีจี รุ่นนิวสไตล์ สีน้ำตาลบราวแอช

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายที่ปลายตะเข้สัน น้ำหนัก 3.2 กก.

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Neustile เท่านั้น