ครอบปิดจั่ว คอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีเมอริเดียนบราวน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ต่อจากครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย ของหลังคาทรงจั่ว

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง PRESTIGE เท่านั้น

มอก. 2619-2556