ครอบตะเข้สัน คอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ สีมิสทีเกรย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ประกอบบริเวณตะเข้ ของหลังคาทรงปั้นหยา

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง PRESTIGE เท่านั้น

มอก. 2619-2556