ครอบตะเข้สัน คอนกรีต เอสซีจี รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ สีออลเดอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 4.2 กก.

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง นิวสไตล์ ทิมเบอร์ เท่านั้น