ครอบตะเข้สัน คอนกรีต เอสซีจี รุ่นโอเรียนทอล สีเพิร์ล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 3.3 กก.

ใช้ควบคู่กับกระเบื้อง Orientalเท่านั้น