แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

View Product
แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

SKU: N/A
แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

0 out of 5
(0)

รายละเอียดสินค้า

มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 6 เมตร
เหมาะสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สํานักงาน ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงงาน ทาวน์เฮาส้บ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป