อิฐมอญโบราณ

อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 20X20 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 10X10 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 20X10 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา : 5 ซม.
น้ำหนัก :  1.50 กก./แผ่น
ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 50 แผ่น/ตร.ม.

View Product

อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 10X20 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

กระเบื้องดินเผา 3X9 นิ้ว สีขาว

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 7 ซม.
ความยาว : 27 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
50 ก้อน/ตารางเมตร

View Product

กระเบื้องดินเผา 3X9 นิ้ว สีแดง

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 15X30 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 10X20 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐก่อ อิฐมอญตัน

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐ 21 ดอก

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 8 ซม.
32 ก้อน/ตารางเมตร

View Product

อิฐ 4 ช่อง 6 เซนติเมตร

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 11 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 6.5 ซม.
35 ก้อน/ตารางเมตร

View Product

อิฐ 8×4 ทางเท้า

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา :  5  ซม.
120 ก้อน/ตารางเมตร

View Product

อิฐตัวหนอน

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 23 ซม.
ความสูง/หนา : 5.5 ซม.
40 ก้อน/ตารางเมตร

View Product

อิฐทนไฟ

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐปูพื้นคู่แดง

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณหน้าหยาบ 9X30 เซนติเมตร

0 out of 5
(0)
SKU: N/AView Product

อิฐมอญโบราณหน้าหยาบ 15X30 ซม.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 15 เซนติเมตร
ความยาว : 30 เซนติเมตร

View Product

อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 20X10 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา : 5 ซม.
น้ำหนัก :  1.50 กก./แผ่น
ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 50 แผ่น/ตร.ม.

SKU: N/A

กระเบื้องดินเผา 3X9 นิ้ว สีขาว

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 7 ซม.
ความยาว : 27 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
50 ก้อน/ตารางเมตร

SKU: N/A

อิฐ 21 ดอก

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 8 ซม.
32 ก้อน/ตารางเมตร

SKU: N/A

อิฐ 4 ช่อง 6 เซนติเมตร

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 11 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 6.5 ซม.
35 ก้อน/ตารางเมตร

SKU: N/A

อิฐ 8×4 ทางเท้า

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา :  5  ซม.
120 ก้อน/ตารางเมตร

SKU: N/A

อิฐตัวหนอน

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 23 ซม.
ความสูง/หนา : 5.5 ซม.
40 ก้อน/ตารางเมตร

SKU: N/A

อิฐมอญโบราณหน้าหยาบ 15X30 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 15 เซนติเมตร
ความยาว : 30 เซนติเมตร

SKU: N/A

อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 20X10 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา : 5 ซม.
น้ำหนัก :  1.50 กก./แผ่น
ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 50 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องดินเผา 3X9 นิ้ว สีขาว

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 7 ซม.
ความยาว : 27 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
50 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 21 ดอก

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 8 ซม.
32 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 4 ช่อง 6 เซนติเมตร

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 11 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 6.5 ซม.
35 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 8×4 ทางเท้า

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา :  5  ซม.
120 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐตัวหนอน

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 23 ซม.
ความสูง/หนา : 5.5 ซม.
40 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญโบราณหน้าหยาบ 15X30 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 15 เซนติเมตร
ความยาว : 30 เซนติเมตร

อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 20X10 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา : 5 ซม.
น้ำหนัก :  1.50 กก./แผ่น
ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 50 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องดินเผา 3X9 นิ้ว สีขาว

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 7 ซม.
ความยาว : 27 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
50 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 21 ดอก

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 8 ซม.
32 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 4 ช่อง 6 เซนติเมตร

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 11 ซม.
ความยาว : 25 ซม.
ความสูง/หนา : 6.5 ซม.
35 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 8×4 ทางเท้า

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 10 ซม.
ความยาว : 20 ซม.
ความสูง/หนา :  5  ซม.
120 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐตัวหนอน

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 12 ซม.
ความยาว : 23 ซม.
ความสูง/หนา : 5.5 ซม.
40 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญโบราณหน้าหยาบ 15X30 ซม.

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 15 เซนติเมตร
ความยาว : 30 เซนติเมตร

แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์