กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

กระเบื้องสุโขทัย

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16.5 ซม.
ความยาว : 27.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  20.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

View Product

กระเบื้องหม่อม

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 13 ซม.
ความยาว : 23.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  0.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 75 แผ่น/ตร.ม.

View Product

กระเบื้องใหญ่

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16 ซม.
ความยาว : 26 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  1.0 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

View Product

กระเบื้องสุโขทัย

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16.5 ซม.
ความยาว : 27.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  20.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

SKU: N/A

กระเบื้องหม่อม

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 13 ซม.
ความยาว : 23.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  0.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 75 แผ่น/ตร.ม.

SKU: N/A

กระเบื้องใหญ่

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16 ซม.
ความยาว : 26 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  1.0 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

SKU: N/A

กระเบื้องสุโขทัย

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16.5 ซม.
ความยาว : 27.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  20.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องหม่อม

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 13 ซม.
ความยาว : 23.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  0.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 75 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องใหญ่

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16 ซม.
ความยาว : 26 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  1.0 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องสุโขทัย

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16.5 ซม.
ความยาว : 27.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  20.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องหม่อม

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 13 ซม.
ความยาว : 23.5 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  0.90 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 75 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องใหญ่

0 out of 5
(0)

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 16 ซม.
ความยาว : 26 ซม.
ความสูง/หนา : 1 ซม.
น้ำหนัก :  1.0 กก./แผ่น

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 60 แผ่น/ตร.ม.

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์